Ghuserl ou a eksperienzia doksica

tomoakie sen biolenzia o berbo
debolbendoas tuas berbas e a tua ortografia
non son do teu bando nin deixo ke kon razons modies
porke tanpouco membebedo das dos teus inimigos


konstruirei entre medo e mofa o deskurso rrio dauga da miña eksperienzia doksica

Ningún comentario:

Publicar un comentario