Deceleración

 l e n t a
               é a luz
                            se aceptamos a hipótese
                                                                    d u n u n i v e r s o i n f i n i t o
l e n t a s
                as sombras
                                   que asolagan
                                                          o h u m o r v í t r e o
e así
         o poema aspira a ser
                                            u n h a o n d a e t e r n a
(e non un eco)
                         n a m e m o r i a

Ningún comentario:

Publicar un comentario