Imposibilidades para unificación dos nosos campos

- O líquido é o meu estado preferido da materia.

A túa profundidade: a dun espello convexo que fuxe
-exactamente-
do afondamento.
Tes que comprender, amor,
amor, si, non teñas medo,
que os fenómenos atmosféricos son
-fenomenoloxía do espírito-
cousas profundamente persoais
-sensíbeis-
antes de converterse en ciencia.

O Dubra, Bauman e as sociedades líquidas


Non é este xá un mundo seguro se para liberármonos
hai que renunciar á palabra que inaugurou a fascinación do primeiro ollar racional ao ceo,
se non nos deixan nadar na corrente tranquila da significación que nace no cumio nunca coroado da noite dos tempos]
e que percorre en meandros magníficos anos e centurias de intrahistoria muda
ecoando nas rochas é a mesma onda que as cancións que tecen as memorias dos pobos
construtores de valados con somieres vellos e pedras que xa non lles servían para nada aos castros.
Esa corrente percorre agora e antes cincelou despreocupadamente
este val que se chama só coma un dos seus moitos nomes.
E nós agora habítamolo
e bebemos da mesma auga
e comemos todos os froitos da terra que cumpridamente fixo
posible que os átomos, o soporte físico da memoria léxica que cando non medra ancorada nos cimentos vexetais da braña se perde antre os remuíños debaixo dos aveneiros,]
habiten tamén e sosteñan o equilibrio deste rañaceos -só tellado- fóra do último plan de ordenamento urbanístico: a nosa propia memoria.]


Μωρίας Εγκώμιον - Elogio de la locura (patológica)

Rellenen su ataúd
con todos sus palimpsestos:
esquirlas de todos sus espejos rotos.
Entierren todas sus perspectivas.
Hagan su último traje
con lo mejor de su biblioteca
en papel.
(El saber no ocupa lugar igual que no hollan la tierra el olvido ni los cofres del tesoro.)


¡Pobre de la esquizofrenia impostada...
de la bandera de la locura...
sin sentido íntimo...
ni pasión lógica...
sin el más que sólido rascacielos -solo tejado- de lo absurdo...!


¿Cómo el náufrago voluntario
en el dulce dulce venéreo
opiáceo de la onomástica...
termina muerto y sin memoria
-deshidratado- en la playa de las cátedras...?


Emerge ahora -nada venéreo-
pero lo exhumamos -dice de sí- curado.